Chủ Nhật, 16 tháng 7, 2017

29_HỨA BAN PHẦN THƯỞNG (Phúc Âm Thánh Marco)

29_ HỨA BAN PHẦN THƯỞNG  (Mc 10, 28-31)


Chúng con bỏ hết để theo Thầy
Chẳng tiếc điều gì Chúa có hay
Bao kẻ hy sinh đều hưởng đủ
Những ai tận hiến thảy đền đầy
Đời này đã trả trăm điều tốt
Mai hậu  còn bồi vạn sự ngay
Đứng chót rồi ra thành xếp nhất
Ngồi trên lại phải xuống nơi đày!
THINH KHÔNG

BÀI HỌA:

29_ THƯỞNG CÔNG


Cả chúng con đây đến với Thầy
Họ hàng tài sản Chúa từng hay
Buông rơi hiện tại vài thưng đủ
Hứng nhận tương lai chục đấu đầy
Trần thế hy sinh nhiều ít sự
Thiên đàng lãnh thưởng bội phần ngay
Dưới cùng sẽ được mời trên hết
Chót vót thì lôi xuống ngục đày

Bùi Nghiệp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét