Thứ Tư, 19 tháng 7, 2017

30_NGƯỜI LÀM ĐẦU (Phúc Âm Thánh Marco)

30_ NGƯỜI LÀM ĐẦU (Mc 10, 41-45)


Thủ lãnh áp quyền hành
Thói lề của thế gian
Anh em đừng học bước
Huynh đệ chớ theo chân
Đây kẻ làm đầy tớ
Chính người đứng trưởng tràng
Đến  là hòng phục vụ
Hiến mạng chẳng vì danh.
THINH KHÔNG

BÀI HỌA:

BÀI HỌC CHỈ HUY


Mong chi chút lợi danh
Ảo não rối can tràng
Thấp đón lên trên chóp
Cao mời xuống dưới chân
Uy quyền đường thế thái
Cai trị lối trần gian
Nước Chúa đâu như vậy
Tiên phong phải thực hành

Bùi Nghiệp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét